เว็บสล็อตออนไลน์ มหาวิทยาลัยสามารถช่วยมนุษยชาติได้ผ่านความร่วมมือทางโลก

เว็บสล็อตออนไลน์ มหาวิทยาลัยสามารถช่วยมนุษยชาติได้ผ่านความร่วมมือทางโลก

สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระดับนานาชาติมี เว็บสล็อตออนไลน์ เวลา 22 ปีในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งรวมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ระหว่างปี 2543 ถึง พ.ศ. 2558 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2558 ถึง พ.ศ. 2573แบ่งปันการมองโลกในแง่ดีและความหลงใหลใน เป้าหมาย อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน กล่าวในปี 2558 ว่า “ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันเกี่ยวกับมนุษยชาติและสัญญาทางสังคมระหว่างผู้นำของโลกกับประชาชน … 

พวกเขาเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ ผู้คนและโลก และพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จ”

สถาบันอุดมศึกษานานาชาติและองค์กรต่างๆ มีเวลาไม่ถึง 10 ปีในการบรรลุ SDGs ปี 2030 ผ่านการกำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการนำ SDGs ของสหประชาชาติมาใช้ผ่านการกำหนดเป้าหมายที่เจรจาร่วมกันเพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ยั่งยืนของชุมชนระดับโลก

การพัฒนา Glocal เป็นรากฐานของอาณัติด้านมนุษยธรรมในการเชื่อมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรกับพันธมิตรชุมชน glocal (ระดับท้องถิ่นและระดับโลก) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติ

การจำลองใหม่เกี่ยวกับการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมในยุคของ COVID-19 อาจใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม โควิด-19 ได้สร้างระเบียบโลกอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้จนถึงปัจจุบัน

การระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนโลกให้อยู่ในหัว ทำลายระเบียบโลกที่แบ่งแยกจากบนลงล่างของชุมชนร่ำรวย ‘โลกที่หนึ่ง’ ที่พัฒนาแล้ว เหนือชุมชน ‘โลกที่สาม’ ที่กำลังพัฒนาที่ยากจน เพราะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตอบสนองต่อไวรัสทั่วโลก .

สถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบในการส่งเสริม SDGs ปี 2030 และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพศักยภาพของมนุษย์ด้วยความเร็วที่เหมาะสม

การพัฒนาจากด้านล่าง

ผู้นำการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมุ่งมั่นที่จะยอมรับแนวทางการพัฒนา glocal ‘การพัฒนาจากด้านล่าง’ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสร้างพันธมิตรที่เคารพนับถือกับชุมชนโลกกำลังพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งระบุโดยชุมชนโลกที่กำลังพัฒนาว่ามีความสำคัญต่อการอยู่รอดของพวกเขา และเติบโตเป็นประเทศอธิปไตย

การพัฒนาระดับสากลมุ่งมั่นที่จะกำจัดระบอบอาณานิคมและจักรวรรดินิยมที่ซ่อนเร้นและมองเห็นได้ และเพื่อปลดปล่อยชุมชนโลกที่กำลังพัฒนาจากความยากจน ความหิวโหย และความขัดแย้ง

นอกจากนี้ การพัฒนาทางโลกยังต้องการการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันระหว่างชุมชน glocal การพัฒนา Glocal มุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (glocal) ในฐานะหุ้นส่วนจากมุมมองที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในมนุษยชาติ

ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์พร้อมความมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์และมนุษยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับ ‘การพัฒนาจากเบื้องล่าง’ ภายในกระบวนทัศน์การพัฒนาที่กว้างขวางซึ่งตอบสนองต่อความต้องการอันเลวร้ายของหลายชุมชน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมชั้นนำซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระดับสากล

ความไม่พอใจของความแตกต่างของอำนาจระหว่างประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรและสร้างพันธมิตรที่ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเป็นผู้ประกอบการในองค์กรอย่างมีมนุษยธรรม

ซึ่งหมายความว่าพลังของชุมชนโลกที่พัฒนาแล้วจะต้องถูกแจกจ่ายซ้ำเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนซึ่งประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้นำ ‘การพัฒนาจากด้านล่าง’

ในรูปแบบหุ้นส่วนที่เสนอ คาดหวังให้ประเทศโลกที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาใช้หลักการของการมีส่วนร่วมทางโลกเพื่อปลูกฝังความหมายใหม่ที่มีร่วมกัน ค้นหาจุดร่วมและเจรจาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวและน่าพอใจร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ SDGs ที่ตกลงกันไว้

พันธมิตรนวัตกรรม

ตัวอย่างของความร่วมมือเชิงนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาคือความสำเร็จที่ได้รับรางวัลโนเบลจากการเป็นหุ้นส่วนผู้ประกอบการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนำโดยศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจิตตะกองในบังคลาเทศ

‘เราจะส่งเสริมรูปแบบการประกอบการที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้อย่างไร’ หนึ่งอาจถาม สล็อตออนไลน์